Zasmakuj w tradycji

Szkolenie- przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy dla ,,małych projektów"

W dniu 18 listopada 2010 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biłgoraju odbyło sie szkolenie na temat zakresu i warunków wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ,,Małe projekty".  W spotkaniu  uczestniczyło prawie 30 osób  reprezentujących różne sektory (społeczny, gospodarczy i publiczny). Szkolenie poprowadził kierownik Departamentu koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Januszek.

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl