Zasmakuj w tradycji

I Nabór Wniosków w 2013 roku

dodano: 2013-05-02 10:43:36
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1 Odnowa i rozwój wsi   - limit dostępnych środków - 739 767,20 zł
2. Małe projekty  - limit dostępnych środków - 198 984,76 zł
3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - limit dostępnych środków - 355 539,00 zł


Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 27 maja 2013 r do 10 czerwca 2013 r

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23-400 Biłgoraj

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.
 

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl w zakładce ,,Działania" na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

Kryteria wyboru operacji : pobierz

Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 9 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji w przypadku działań ,,Odnowa i rozwój wsi" i ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty" i co najmniej 6 punktów w przypadku działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach W przypadku wniosków na ,,Małe projekty" należy dodatkowo złożyć wniosek zapisany na płycie CD (2 egzemplarze)!!!
 

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl