Zasmakuj w tradycji

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

dodano: 2016-12-09 10:46:11
Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działania:
- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej ;
- Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju;
- Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania rozrywki i rekreacji;
- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło łącznie 33 wnioski z czego 1 wniosek nie przeszedł pozytywnie wstęnej weryfikacji.
 
 

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl