Zasmakuj w tradycji

Gminny Dzień Kobiet na Ludowo

dodano: 2017-02-20 12:11:15
Wójt Gminy Biłgoraj Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju Szkoła Podstawowa w Bidaczowie Zespół śpiewaczy z Bidaczowa oraz Ochotnicza straż Pożarna w Bidaczowie zapraszają na Gminny Dzień Kobiet na Ludowo który odbędzie się 25.02.2017 r o godzinie 15.00 w remizie OSP w Bidaczowie Starym.
 

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt. możliwości wsparcia w ramach budżetu LSR

dodano: 2017-01-05 07:54:48
Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno- szkoleniowe na temat typów operacji które będą miały największe szanse wsparcia w ramach budżetu LSR oraz o zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania  na obszarach wiejskich. 
 

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2

dodano: 2016-12-09 10:46:11
Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zakończyła procedurę oceny wniosków dla działań:
- Rozwój przedsiębiorstw w tym przetwórstwa z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej:
- Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju
- Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania rozrywki i rekreacji;
- Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”
 
 

Posiedzenie Rady

dodano: 2016-11-29 15:15:02
W dniu 02.12.2016 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul Kościuszki 88 o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działnia ,,Ziemia Biłgorajska", na której zostanie dokonana ocena złożonych wniosków w ramach naboru 1/2016.
 

Powiatowy Kiermasz Świąteczny

dodano: 2016-11-25 11:42:44
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju zapraszają na Powiatowy Kiermasz Świąteczny.
 
UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl