Zasmakuj w tradycji

Ogłoszenie nr 1/2016

dodano: 2016-09-26 09:13:22
LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 

III Nabór wniosków w 2014 roku

dodano: 2014-08-29 13:22:09
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- limit środków wynosi 181 915,50 zł
  2. Małe projekty- limit środków wynosi 64 393,08 zł
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 15 września do 29 września 2014 r.
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23 – 400 Biłgoraj

Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

Kryteria wyboru operacji: pobierz
 
Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 4 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji w przypadku działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i co najmniej 5 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji w przypadku działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty".
 
Wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach W przypadku wniosków na ,,Małe projekty" należy dodatkowo złożyć wniosek zapisany na płycie CD (2 egzemplarze)!!!
 

II Nabór wniosków w 2014 roku

dodano: 2014-05-09 10:58:31
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- limit środków wynosi- 235 526,00 zł

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 26 maja do 09 czerwca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23-400 Biłgoraj.

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl w zakładce ,,Działania" na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

Kryteria wyboru operacji : pobierz

Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 4 punktów w przypadku działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach. 
 

I Nabór wniosków w 2014 roku

dodano: 2014-02-07 07:59:41
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- limit środków wynosi- 235 526,00 zł
2) Małe projekty- limit środków wynosi- 144 883,87 zł


Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 21 lutego do 07 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23-400 Biłgoraj.

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.


Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl w zakładce ,,Działania" na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

Kryteria wyboru operacji : pobierz

Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 5 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji w przypadku działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty" i co najmniej 4 punktów w przypadku działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach W przypadku wniosków na ,,Małe projekty" należy dodatkowo złożyć wniosek zapisany na płycie CD (2 egzemplarze)!!!
 

UWAGA: Zmiana limitów środków

dodano: 2013-05-09 13:04:18

Z uwagi na konieczność korekty wysokości limitów środków w naborze ogłaszanym przez Lokalna Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska”
w dniach od 27 maja do 10 czerwca 2013 r

Podajemy aktualne limity środków:

1 Odnowa i rozwój wsi - limit środków wynosi 1 408 581,60 zł.
2 Małe projekty - limit środków wynosi 173 876,14 zł.
4.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit środków wynosi 355 539,00 zł


Za zaistniałą pomyłkę serdecznie przepraszamy
 
 
 
 


 
 

I Nabór Wniosków w 2013 roku

dodano: 2013-05-02 10:43:36
Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Biłgorajska” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1 Odnowa i rozwój wsi   - limit dostępnych środków - 739 767,20 zł
2. Małe projekty  - limit dostępnych środków - 198 984,76 zł
3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - limit dostępnych środków - 355 539,00 zł


Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 27 maja 2013 r do 10 czerwca 2013 r

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23-400 Biłgoraj

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.
 

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl w zakładce ,,Działania" na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.

Kryteria wyboru operacji : pobierz

Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 9 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji w przypadku działań ,,Odnowa i rozwój wsi" i ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty" i co najmniej 6 punktów w przypadku działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach W przypadku wniosków na ,,Małe projekty" należy dodatkowo złożyć wniosek zapisany na płycie CD (2 egzemplarze)!!!
 
 

I Nabór wniosków

dodano: 2011-07-07 10:11:45
Informujemy o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Biłgorajska" w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1 Odnowa i rozwój wsi
(limit dostępnych środków - 3 027 927,00 zł);

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 20 lipca 2011 r do 04 sierpnia 2011 r
2) Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” ul Sikorskiego 12/42 23-400 Biłgoraj
3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
4/ Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” www.ziemiabilgorajska.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.plw zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.
5/ Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.ziemiabilgorajska.pl
6/ Minimalnym wymaganiem które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 9 punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji

Wniosek należy sporządzić na formularzu:

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
wniosek do edycji (exl)   pobierz
wniosek do odczytu (pdf)  pobierz

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz U Nr 38 poz 220)
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz U Nr 65 poz 417)

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz U Nr 162 poz 1092)
pobierz

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia)
Wybór projektów przez LGD "Ziemia Biłgorajska" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 
 

III Nabór wniosków

dodano: 2010-11-02 09:25:48
Informujemy o trzecim naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Biłgorajska" w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:
1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków - 576 512,00 zł);
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków - 576 512,00 zł);
3 Małe projekty
(limit dostępnych środków - 573 815,74 zł)


1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 17 listopada 2010 r do 30 listopada 2010 r.
2) Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” przy ul Sikorskiego 12/42
3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00.

Wniosek należy sporządzić na formularzu:
 
1 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania 311 ,,Różnicowanie
w kierunku nierolniczym”
wniosek do edycji (exl)- pobierz
wniosek do odczytu (pdf)- pobierz

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy
w ramach działania 311 ,,Różnicowanie w kierunku nierolniczym” dla wersji wniosku PROW na lata 2007- 2013
pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 201
pobierz

-Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2008 r zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

-Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

-Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 07 września 2010 r zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

-Ekonomiczny plan operacji
pobierz

-Instrukcja wypełnienia Ekonomicznego planu operacji
pobierz

-Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela że wyraża on zgodę na realizacje operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – w przypadku gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.
oświadczenie do edycji (exl)-pobierz
oświadczenie do odczytu (pdf)- pobierz

-Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de mini mis
oświadczenie do edycji (exl)- pobierz
oświadczenie do odczytu (pdf)- pobierz

-Wzór zapytania ofertowego
 wzór do edycji (exl)- pobierz
wzór do odczytu (pdf)- pobierz

-Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
wniosek do edycji (exl)- pobierz
wniosek do odczytu (pdf)- pobierz

- Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o zaliczkę
pobierz

Do wniosku należy dołączyć:
-Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (dotyczy tylko osób fizycznych będących Wnioskodawcami)
pobierz

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia)

2 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
wniosek do edycji (exl)- pobierz
wniosek do odczytu (pdf)- pobierz

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy
w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw" dla wersji wniosku PROW 2007- 2013
pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pobierz

-Ekonomiczny plan operacji
pobierz

-Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu operacji
pobierz

-Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością- w przypadku gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
oświadczenie do edycji (exl)- pobierz
oświadczenie do odczytu (pdf)- pobierz

-Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statutu mikroprzedsiębiorcy
oświadczenie do edycji (exl)- pobierz
oświadczenie do odczytu (pdf)- pobierz

-Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de mini mis
oświadczenie do edycji (exl)- pobierz
oświadczenie do odczytu (pdf)- pobierz

-Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
wniosek do edycji (exl)- pobierz
wniosek do odczytu (pdf)- pobierz

- Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o zaliczkę
pobierz

Do wniosku należy dołączyć:
-Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (dotyczy tylko osób fizycznych będących Wnioskodawcami)

3 MAŁE PROJEKTY

-WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lojalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
wniosek do edycji (exl)-pobierz
wniosek do odczytu (pdf)- pobierz

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lojalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 lipca 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

-Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pobierz

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia)
Wybór projektów przez LGD "Ziemia Biłgorajska" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 
 

II Nabór wniosków

dodano: 2010-05-24 15:43:30

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o drugim naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Biłgorajska" w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków - 576 512,00 zł);
 
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków - 576 512,00zł);

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 07 czerwca 2010 r do 30 czerwca 2010 r

2) Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” przy ul Sikorskiego 12/42.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
 

Wniosek należy sporządzić na formularzu:

1 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania 311 ,,Różnicowanie w kierunku nierolniczym”
Wniosek (PDF)
Wniosek (exl) 

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy
w ramach działania 311 ,,Różnicowanie w kierunku nierolniczym” dla wersji wniosku PROW na lata 2007- 2013
Pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Pobierz

-Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2008 r zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Pobierz 

-Ekonomiczny plan operacji
Pobierz

-Instrukcja wypełnienia Ekonomicznego planu operacji
Pobierz

-Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela że wyraża on zgodę na realizacje operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością – w przypadku gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.
Oświadczenie (pdf)

-Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minmis
Oświadczenie (pdf)

-Wzór zapytania ofertowego
Wzór zapytania (pdf)

-Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
Wniosek (pdf)

- Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o zaliczkę
Pobierz

Do wniosku należy dołączyć:
-Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (dotyczy tylko osób fizycznych będących Wnioskodawcami)

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia)
 

2 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

- WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Wniosek (pdf)
Wniosek (exl)

- INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy
w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw" dla wersji wniosku PROW 2007- 2013
Pobierz

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Pobierz


-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Pobierz

-Ekonomiczny plan operacji
Pobierz

-Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu operacji
Pobierz


-Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością- w przypadku gdy operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności
Oświadczenie (pdf)

-Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statutu mikroprzedsiębiorcy
Oświadczenie (pdf)

-Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie (pdf)

-Wniosek Beneficjenta o zaliczkę
Wniosek (pdf)

- Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o zaliczkę
Pobierz

Do wniosku należy dołączyć:
-Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (dotyczy tylko osób fizycznych będących Wnioskodawcami)

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).
Wybór projektów przez LGD "Ziemia Biłgorajska" do dofinansowania odbywał się będzie w oparciu o kryteria określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 
 
UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl