Zasmakuj w tradycji

Wyjazd szkoleniowy do Zakopanego.

W dniach 3- 5 listopada 2010 Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska"  organizowała wyjazd szkoleniowy do Zakopanego pod nazwą ,,Rozwój turystyki i promocja produktu lokalnego". W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób ze wszystkich gmin wchodzących w skład LGD ,,Ziemia Biłgorajska" reprezentujący  trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć z praktycznej strony sposoby promocji produktu lokalnego m. in. na przykładzie oscypka zakopiańskiego, wyrobów z runa leśnego czy wyrobów z owczej wełny. Poza zajęciami w terenie organizowane były konferencje podczas których omówiono warunki pozyskiwania funduszy finansowych z trzech działań, na które w najbliższym czasie będzie prowadzony nabór w LGD: małe projekty,  tworzenie i rozwój mikroprzesiębiostw oraz różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl