Zasmakuj w tradycji

Szkolenie RLKS

W dniu 20.06.2013 roku Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Biłgorajska" zorganizowała szkolenie ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczeństwo  (RLKS) w okresie programowania na lata 2014-2020. 

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl