Zasmakuj w tradycji

Regionalny Przegląd Folklorystyczny

W dniu 24 maja 2010r. w Obszy został zrealizowany projekt pod nazwą
„Regionalny Przegląd Folklorystyczny” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. W ramach projektu zostały przeprowadzone 44 Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
Z powodu nie sprzyjających warunków atmosferycznych eliminacje zostały przeniesione do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy.
Występy uczestników poprzedził koncert Orkiestry Dętej z Obszy.
W eliminacjach udział wzięło 3 zespoły śpiewacze, 3 solistów, jeden skrzypek i jeden duet.
Do eliminacji wojewódzkich komisja konkursowa zakwalifikowała dwa zespoły śpiewacze:
- Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz w gminie Obsza
- Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej w gminie Biłgoraj

Eliminacje zakończył występ Kapeli Ludowej „Sokoły” z Cieszanowa

 

Galeria zdjęć

UE LEADER PROW
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska"
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
© 2009 Lokalna Grupa działania "Ziemia Biłgorajska", wykonanie eball kontakt: lgd@ziemiabilgorajska.pl